Spring naar content
van nulmeting naar gestroomlijnde processen en duurzaam hr-beleid

Onze werkwijze

HR IS TEAMWORK

ONZE AANPAK VOOR MEER WERKGELUK

Werkgeluk ontstaat niet vanzelf. Je moet erin investeren. Wij doen dat samen met jou. Zodat jouw medewerkers lekker in hun vel zitten, gemotiveerd werken, beter presteren. Want dat maakt jouw bedrijf succesvol. En je mensen gelukkig.

ANALYSE VAN DE ORGANISATIE

Tijdens een nulmeting, onze P&O APK, vormen we ons een beeld van hoe de huidige HR-processen, -systemen en -instrumenten zijn ingevuld. Daarna maken we een compleet plan van aanpak met concrete verbeter- en actiepunten voor alle facetten van HR.

INZICHT VERKRIJGEN

Ook de zachtere kant van HR laten we niet onbelicht. We doen de B-Happy Scan om een beeld te krijgen van hoe werkgelukkig medewerkers zijn, wat ze belangrijk vinden of graag anders zien. We leggen de link met de organisatiedoelstellingen, om vanuit daar inzicht te geven in welke ontwikkeldoelstellingen er zijn. Zo weet je zeker dat je aan de slag gaat met onderwerpen die er voor iedereen toe doen.

(HER)inrichting van hr-processen

Op basis van de uitkomsten van de P&O APK richten we jouw HR-processen opnieuw in. We kiezen het beste van twee werelden. Efficiënte, zoveel mogelijk geautomatiseerde processen én een optimale journey voor bestaande en nieuwe medewerkers.

ADVIES OVER BELEID EN ONTWIKKELING

Op basis van de uitkomsten van de B-Happy Scan werken we gericht aan duurzaam HR-beleid. Zowel het werkgeluk van medewerkers als de doelen van de organisatie staan centraal en bepalen het ontwikkelpad.

Omdat ontwikkeling om doorlopende inspanning vraagt, werken we in abonnementsvorm. Een advies-abonnement kan bestaan uit een vast aantal uur per maand, afgestemd op de HR-ontwikkeldoelen.

Goed nieuws en succesverhalen