Spring naar content
Het gesprek aangaan over wat er echt toe doet.

Mediation bij een arbeidsconflict

Wanneer een arbeidsconflict niet meer op lijkt te lossen kan de weg naar een arbeidsrechter onvermijdelijk zijn. Het initiatief voor een rechtszaak kan door beide partijen (werkgever en medewerker) genomen worden. Echter, als partijen er niet met elkaar uitkomen is het niet onverstandig om eerst arbeidsmediation op te starten. Wat arbeidsmediation is en waarom dit een uitkomst kan bieden in conflicten op het werk lees je in dit artikel.

Conflicten kunnen binnen elk bedrijf voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een conflict tussen twee collega’s over een groot project of een conflict tussen een medewerker en zijn leidinggevende over het functioneren van de medewerker. Vaak wordt zo’n arbeidsconflict prima onderling of samen met HR opgelost maar in sommige gevallen kunnen de partijen helaas niet meer samen tot een oplossing komen. In dat geval kan arbeidsmediation een uitkomst bieden.

WAT IS ARBEIDSMEDIATION?

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij twee partijen onder begeleiding van een onafhankelijke mediator een arbeidsconflict oplossen. Denk bij partijen in een arbeidsconflict bijvoorbeeld aan de werkgever en de medewerker of aan collega’s binnen een team. Arbeidsmediation kan in iedere fase van een conflict ingezet worden.

Een arbeidsmediator is onpartijdig en heeft geen belang bij de uitkomst van de arbeidsmediation. Een arbeidsmediatior zal zelf geen beslissingen nemen of oplossingen aandragen, maar probeert partijen met elkaar in gesprek te laten komen en stimuleert partijen om met concrete oplossingen te komen. Een mediator vervult daarmee een andere rol dan een advocaat of een rechter. Zij kiezen in conflicten namelijk wel partij.

Om arbeidsmediation te laten slagen zijn een aantal voorwaarden waar altijd aan voldaan moet worden, namelijk:

  • Vrijwilligheid, om arbeidsmediation te laten slagen is het van groot belang dat beide partijen volledig vrijwillig deelnemen aan de arbeidsmediation gesprekken. Wanneer 1 van de partijen gedwongen wordt om deel te nemen is de arbeidsmediation veelal kansloos. Dit betekent ook dat beide partijen ten allen tijden de arbeidsmediation kunnen beëindigen. De andere partij zal dat moeten accepteren, ongeacht de reden.
  • Inspanningsverplichting, beide partijen moeten serieus bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan en naar de ander te willen luisteren. Beide partijen hebben de verplichting om zich in te spannen voor een passende oplossing.
  • Zelfbeschikking, iedere partij is in staat tot het maken van eigen keuzes.
  • Geheimhouding, alles wat in de arbeidsmediation gesprekken besproken wordt is vertrouwelijk en blijft geheim.

Wat doet een (arbeids-)mediator?

Een arbeidsmediatior begeleidt de gesprekken tussen de partijen die een arbeidsconflict ervaren. Vaak spreken de partijen eerst afzonderlijk met de mediator voordat het eerste ‘echte’ arbeidsmediation gesprek plaats vindt. Het aantal gesprekken dat nodig is voordat een oplossing voor het arbeidsconflict is gevonden verschilt. Soms is één gesprek voldoende en soms zijn meerdere gesprekken nodig.

In de gesprekken zorgt de arbeidsmediator ervoor dat beide partijen vrij uit en in vertrouwen kunnen spreken. De mediator verkent, reflecteert, vat samen en stelt vragen maar blijft ten alle tijden neutraal. Doordat beide partijen hun gevoelens en belangen met een onafhankelijk begeleider kunnen bespreken en uitspreken de-escaleert het conflict meestal. De spanningen tussen de partijen verminderen en er is wederzijds begrip waardoor beter naar een oplossing gezocht kan worden.

Waarom een (arbeids-)mediator?

Zoals omschreven kan een arbeidsmediation traject uit slechts 1 gesprek bestaan. Een groot voordeel van arbeidsmediation kan dus de snelheid zijn waarmee een oplossing wordt gevonden. Dit in tegenstelling tot een rechtszaak waarbij een uitspraak/oplossing vaak lang op zich laten wachten.

Ook de kosten voor arbeidsmediation zijn beduidend lager dan de kosten voor een rechtszaak.

Tijdens arbeidsmediation geldt dat iedere oplossing voor het conflict bespreekbaar is. Denk aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst of juist het opnieuw vormgeven van de samenwerking. Het grote voordeel hiervan is dat niet enkel naar de juridische oplossingen wordt gekeken. Daarnaast is er op deze manier voor beide partijen inspraak mogelijk in de oplossing. Wanneer een rechter een beslissing neemt over een arbeidsconflict dit niet het geval.

Mocht de arbeidsmediation, om wat voor reden dan ook, niet slagen en het dossier toch naar de rechter moeten, dan kan aangetoond worden dat er alles aan is gedaan om tot een oplossing te komen.

Is er binnen jouw organisatie een conflict ontstaan en lijkt dit conflict onderling of samen met HR niet meer op te lossen? Dan adviseren wij om opzoek te gaan naar een professionele mediator die (hopelijk) een lange en dure rechtszaak kan voorkomen.

 

HULP NODIG?

Signaleer jij een situatie op de werkvloer die tot een conflict uit zou kunnen lopen? Of is er reeds een conflict op de werkvloer ontstaan? Raadpleeg dan tijdig een professionele arbeidsmediatior zodat het dossier niet bij een arbeidsrechter terecht hoeft te komen.

Enkele adviseurs van B-Talented zijn naast HR-adviseur ook professioneel arbeidsmediator. Neem gerust contact op met ons op om de mogelijkheden voor arbeidsmediation te bespreken.