Spring naar content
"Impact maken doen we samen."

Groene arbeidsvoorwaarden

Nederland kampt nog altijd met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. In veel sectoren zijn tekorten, ongeacht het opleidingsniveau en de regio. Werkgevers moeten er dan ook alles aan doen om nieuw personeel te werven. Steeds vaker zien wij werkgevers groene arbeidsvoorwaarden inzetten als onderscheidende factor. In dit artikel leggen we uit wat groene arbeidsvoorwaarden zijn en wat de voordelen van deze voorwaarden zijn, voor zowel werkgevers als werknemers.

Groene arbeidsvoorwaarden zijn voorwaarden die het maken van duurzamere keuzes voor werknemers stimuleert. De werkgever stelt bij groene arbeidsvoorwaarden geld beschikbaar waarmee werknemers bepaalde groene keuzes kunnen maken. Groene arbeidsvoorwaarden worden vaak gezien als een extra arbeidsvoorwaarden, ook wel secundaire arbeidsvoorwaarden. Bestaande arbeidsvoorwaarden versoberen of verdwijnen veelal niet door het implementeren van groene voorwaarden. Om een beter beeld te krijgen, onderstaand een aantal voorbeelden van groene arbeidsvoorwaarden:

  • Extra vakantiedagen voor werknemers die lopend, met de fiets of trein op vakantie gaan;
  • Een hogere- of volledige reiskostenvergoeding wanneer werknemers lopend, met de fiets of trein naar het werk komen;
  • Een lagere eigen bijdrage voor een lunch op kantoor wanneer deze vegetarisch/veganistisch is;
  • Een klimaatbudget voor het verduurzamen van de woning, denk hierbij aan zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp;
  • Een extra vrije dag om te besteden aan vrijwilligerswerk.

 

SAMEN VERDUURZAMEN

Uit onderzoek van PWC (2017) blijkt dat 70% van de werknemers graag werkt voor een bedrijf dat zich sociaal en duurzaam inzet. Groene arbeidsvoorwaarden kunnen voor een werkgever dus helpen in de strijd om personeel. Ook kunnen werkgevers dankzij milieuvriendelijke arbeidsvoorwaarden makkelijker klimaatdoelstellingen behalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlagen of compenseren van de CO2-uitstoot.

Werknemers kunnen op hun beurt op een laagdrempelig manier klimaatvriendelijkere keuzes maken zonder dat dit ten kosten gaat van andere arbeidsvoorwaarden. Groene arbeidsvoorwaarden zijn bedoeld om groene keuzes te stimuleren en dus niet om te ‘straffen’. Zo kunnen werknemers niet benadeeld worden door groene arbeidsvoorwaarden.

Invoeren van groene arbeidsvoorwaarden doe je zo

Wanneer je als organisatie aan de slag wil met groene arbeidsvoorwaarden is het goed om te realiseren dat arbeidsvoorwaarden niet zomaar gewijzigd mogen worden wanneer dit ten nadele van werknemers is. Denk hierbij aan het verduurzamen van je wagenpark door het verplicht stellen van een elektrische auto van de zaak. Heeft dit financieel negatieve gevolgen voor werknemers? Dan kan dit alleen gewijzigd worden bij zwaarwegende bedrijfsbelangen én er moet een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen zijn in de bestaande arbeidsovereenkomsten.

Het invoeren van groene arbeidsvoorwaarden is eenvoudiger wanneer de voorwaarden worden gezien als extraatje. De groene arbeidsvoorwaarden worden dan ingevoerd als aanvulling op de bestaande voorwaarden en niet ‘in plaats van’.

Wanneer groene arbeidsvoorwaarden als extra voorwaarden in worden gevoerd dan is het verstandig om dit goed vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen en laten ondertekenen van een addendum op de arbeidsovereenkomst. In dit addendum kan op worden genomen dat de groene arbeidsvoorwaarden een aanvulling vormen op de bestaande arbeidsvoorwaarden.

Ook moet er bij het invoeren van groene arbeidsvoorwaarden altijd rekening worden gehouden met bepalingen in de cao. De groene arbeidsvoorwaarden mogen niet in strijd zijn met bepalingen uit de cao.

Hulp nodig?

Ben je benieuwd welke groene arbeidsvoorwaarden binnen jouw organisatie zouden passen? Of wil je op een andere manier aan de slag met een milieuvriendelijk HR-beleid? Onze HR-adviseurs adviseren en ondersteunen graag op het gebied van groene arbeidsvoorwaarden. Neem gerust eens contact met ons op.