Spring naar content
Zo gaan we om met jouw gegevens

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS 

Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van B-Talented BV. In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop B-Talented BV omgaat met de door jou verstrekte persoonsgegevens. Een “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Een gegeven is vrij snel aan te merken als een persoonsgegeven en kan door de combinatie met andere gegevens een persoonsgegeven worden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naw-gegevens, e-mailadressen, ip-adressen, telefoonnummers.

B-Talented BV vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met jou te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om je een offerte kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met jou vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Je bent niet verplicht om ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

DOORGIFTE AAN DERDEN 

In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van een online CRM-systeem voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar jouw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Jouw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van het CRM-systeem verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden jouw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

DIRECT MARKETING

Indien jij ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door jou opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om jou in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en jou hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij je een mailing sturen, heb je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. De informatie die wij met cookies verzamelen zijn niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar.

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS 
  • Indien je geen klant bent geworden (of wij niet van jou) dan zullen jouw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na ons laatste contact worden verwijderd.
  • Indien je wel klant bent geworden (of wij van jou) dan zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met jou volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen.
BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS SOLLICITATIEDOELEINDEN 

Naast advieswerkzaamheden is B-Talented BV ook actief in het werven en selecteren van personeel. Jouw persoonsgegevens die vanwege sollicitatiedoeleinden aan ons worden verstrekt, worden enkel voor dit doel gebruikt en voor de eventuele verwerking van de gegevens wanneer deze leiden tot een (arbeids) overeenkomst.
Jouw persoonsgegevens die niet tot een (arbeids)overeenkomst hebben geleid, worden uiterlijk twaalf maanden na ons laatste contact worden verwijderd. B-Talented BV kan je persoonsgegevens delen met bestaande opdrachtgevers. Dit doen wij altijd in overleg en met toestemming van jou (vooraf).
Toegang tot jouw gegevens wordt beperkt tot de medewerkers van B-Talented BV, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens.

UW RECHTEN 

Je hebt het recht:

  • jouw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen.
  • jouw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
  • jouw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken – jouw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.

Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot:

B-Talented BV
T.a.v. Simone Appeldoorn
Kapitein Hatterastraat 23e
5015 BB Tilburg

tel. 085-0160456

simone@b-talented.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is ingegaan per 23 november 2023. B-Talented BV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal B-Talented BV je daarvan op de hoogte brengen.